Van Techniek naar Regie – Grip op outsourcing en cloudsourcing

Steeds meer organisaties hebben meer moeite om hun IT-infrastructuur volledig zelfstandig te beheren. De technologische ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te houden en de complexiteit neemt toe. Ook verandert de wetgeving continu. Veel IT-managers onderzoeken daarom of het outsourcen van basis IT-diensten een goede en logische stap is. Hierbij komen constructies in beeld waarbij door leveranciers de volledige IT outsourcing geïntegreerd wordt aangeboden. Alles vanuit één servicegedachte. Waarbij organisaties wel direct kunnen profiteren van de nieuwste technologie en software.

Met het uitbesteden van het ICT-beheer, en de groei van het inkopen van clouddiensten, is een steeds belangrijkere rol weggelegd voor de regieorganisatie. In de praktijk is de regieorganisatie nog erg vaak gefragmenteerd, veel op controle gericht en levert deze nog relatief weinig toegevoegde waarde. Door met een servicemanagementbril naar de regieorganisatie te kijken, zie je mogelijkheden om de externe én interne levering van ICT-diensten te verbeteren.

De relatie tussen ‘business’ aan de ene kant en ‘ICT’ aan de andere kant, is lange tijd vooral operationeel geweest. Op bestuurdersniveau kwam ICT alleen ter sprake vanwege de omvang van de contracten of vanwege een grote verstoring. Natuurlijk was er wel sprake van een ICT-strategie en ook streefde het management van de ICT-organisatie naar aansluiting op de strategie van de organisatie. Toch bleef ICT vooral een aandachtspunt in de uitvoering van deze strategie. Van werkelijke aansluiting tussen ICT-management en de directie was vaak geen sprake. Door de populariteit van clouddiensten is deze noodzaak tot governance alleen maar groter geworden.

Training: Van Techniek naar Regie – Grip op outsourcing en cloudsourcing

Met de 2-daagse training Van Techniek naar Regie – Grip op outsourcing en cloudsourcing krijg je kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid over de noodzaak en de inrichting van een regieorganisatie. En voor hen die willen leren hoe ICT beheerprocessen moeten worden aangepast en geoptimaliseerd als gevolg van outsourcing en cloudcomputing.

Meer informatie over de training vind je hier. Mocht je willen aanmelden dan kan dat hier.

Maatwerk of in-company

De training Van Techniek naar Regie – Grip op outsourcing en cloudsourcing kan ook in maatwerk vorm of in-company verzorgd worden. Wil je weten wat de mogelijkheden van maatwerk of in-company zijn, laat het ons dan hier even weten en dan nemen we contact met je op!

top

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies. meer informatie

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Floris Competence Management zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten