Verkoopvaardigheden, 0-Meting

Commerciƫle Skills-Assessment

Verkoopvaardigheden, 0-Meting

Het kennen van eigen sterktes en zwaktes met betrekking tot verkoopvaardigheden geeft iedere medewerker de mogelijkheid om deze te versterken en hierbij te werken aan zijn eigen performance en daarbij gericht support te vragen aan zijn of haar manager. Floris Competence Management maakt dit mogelijk door middel van de 0-meting waarbij verkoopvaardigheden objectief worden gemeten.

Doelstellingen o-meting:

  • Het toetsen van de commerciĆ«le- en verkoopvaardigheden die in de praktijk of aan de hand van eerdere trainingen aangeleerd.
  • Het kunnen opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan als sturingselement voor de medewerker en de manager.
  • Het gebruiken van het ontwikkelingsplan om inhoud te kunnen geven aan coaching gesprekken tussen de medewerker en de manager.
  • Inzicht krijgen op de korte en lange termijn welke vorderingen en resultaten zijn behaald in het ontwikkelingstraject van de medewerker, bijvoorbeeld met behulp van een 1- meting na een periode.

Op basis van de conclusies maken wij een actieplan waarin wordt aangegeven wat zowel de medewerker als de manager gaan doen om tot verbetering te komen: Wie, wat, waar, wanneer (deadline) en hoe. De 0-Meting en het beoordelingsformulier blijft in het bezit van de medewerker, zodat privacy gewaarborgd is.

30:00 Resterende tijdMin. Sec.
    top

    Floris Competence Management maakt gebruik van cookies. meer informatie

    Floris Competence Management maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Floris Competence Management zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

    Sluiten