Quality Learning Model

Het Quality Learning Model

Het Quality Learning Modelis een leermodel dat uitgaat van de parate kennis en een actieve en betrokken houding van de deelnemer aan een training op opleiding.

Waar in andere leermodellen de overdracht van kennis voornamelijk eenrichtingsverkeer is en de deelnemer in passieve vorm de kennis absorbeert, wordt in het QLM gestuurd op inzet en participatie. In het QLM is ook de rol van de trainer veranderd.

Waar de trainer voorheen een algehele kennisleverancier die routinematig zijn kennis overdraagt was, is hij nu een facilitator en mentor die zijn toegevoegde waarde bewijst door de overdracht van zijn ervaring uit de praktijk en de informatie die niet in de studiematerialen benoemd wordt.

Door uit te gaan van de parate kennis van de deelnemer zijn we op basis van het QLM in staat de standaard duur van vele trainingen in te korten. Het verkorten van de duur van de training wordt gecompenseerd met een uitbreiding van de bronnen waaruit de deelnemers hun kennis vergaren en de extra ondersteuning die de trainer levert.

In het QLM worden onder andere de volgende leermiddelen aangeboden:

  • Officiële studiematerialen
  • Best Practice boeken
  • e-Learning
  • Virtual Labs
  • Hand-outs
  • Oefenexamens
  • Coaching en ondersteuning
  • Tutorials
  • Examens
  • Certificaten als deelname bewijs
top

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies. meer informatie

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Floris Competence Management zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten