Van Techniek naar Regie – Grip op outsourcing en cloudsourcing

1,295.00

Wissen

Beschrijving

De relatie tussen ‘business’ aan de ene kant en ‘ICT’ aan de andere kant, is lange tijd vooral operationeel geweest. Op bestuurdersniveau kwam ICT alleen ter sprake vanwege de omvang van de contracten of vanwege een grote verstoring. Natuurlijk was er wel sprake van een ICT-strategie en ook streefde het management van de ICT-organisatie naar aansluiting op de strategie van de organisatie. Toch bleef ICT vooral een aandachtspunt in de uitvoering van deze strategie. Van werkelijke aansluiting tussen ICT-management en de directie was vaak geen sprake. Door de populariteit van clouddiensten is deze noodzaak tot governance alleen maar groter geworden.

Doelgroep

Deze workshop is specifiek bestemd voor degene die kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid zoekt over de noodzaak en de inrichting van een regieorganisatie. En voor hen die willen leren hoe ICT beheerprocessen moeten worden aangepast en geoptimaliseerd als gevolg van outsourcing en cloudcomputing.

Voorkennis

Voor deelname aan deze training is (basis) beheerproces kennis aanbevolen, bijvoorbeeld ITIL Foundation. Ervaring met outsourcing en cloudcomputing strekt tot de aanbeveling.

Resultaat

 • U leert in deze workshop wat het belang is van een regieorganisatie en welke taken en competenties daar bij horen.
 • U wordt bewust welke beheerprocessen geraakt worden door outsourcing en cloudsourcing, en hoe u grip krijgt op uw interne en externe IT diensten met behulp van bekende methodieken zoals ITIL.
 • U krijgt vanuit operationeel oogpunt een goed beeld op de wijzigingen in:
  • Financial Management voor IT services
  • Service Catalogus Management
  • Service Level Management
  • Supplier Management
  • Security Management
  • Configuratie management
  • Change management
  • Incident management
  • Problem management
 • U bent na de training in staat om te adviseren over de inrichting van de (regie)organisatie, technologie en implementatie ten behoeve van deze processen en de volwassenheid van de andere processen.

Onderwerpen

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Informatiemanagement
 • Outsourcing en cloudsourcing
 • Regie organisatie
 • Regie processen
 • Stakeholders in het proces
 • Inrichten van een regiefunctie
 • Competenties voor regie
 • Succesvol regisseren
 • Wijzigingen in cruciale servicemanagementprocessen

Opzet

De training wordt in klassikale groepsvorm verzorgd en kent een goede balans tussen theorie en praktijk. Tijdens de training is er voldoende gelegenheid tot vraagstelling, open groepsdiscussie en persoonlijke begeleiding.

De duur van de training bedraagt 2 dagen. In verband met het huiswerkopdracht worden deze dagen niet aaneengesloten verzorgd. De tussenliggende periode bedraagt 2 weken.

Programma

Het 2-daagse programma bestaat uit de volgende onderdelen.

Dag 1

 • Informatiemanagement
  • Rol van informatiemanagement in organisaties
  • Informatie domein en Business domein
  • De waardeketen
 • Sourcing
  • Waarom uitbesteden?
  • Hoe meet je je doelen?
  • Verschillen outsourcing en cloudsourcing
 • Regieorganisatie
  • Business case voor regie
  • Regiemodel
  • Competenties van de regieorganisatie
  • Regie processen en taken
  • Governance
  • Inrichting van regieorganisatie
 • Beheerprocessen
  • Service management
  • ITIL beheerprocessen
  • Inventarisatiemodel voor beheerprocessen
  • Introductie van de huiswerkopdracht

Huiswerkopdracht “regie in beeld
Aan het einde van dag 1 krijgt u een opdracht mee om de impact in uw eigen organisatie in beeld te brengen. Tijdens dag 2 wordt aan de hand van deze ingebrachte cases de impact op beheerprocessen besproken.

Dag 2

 • Succesvol regisseren in de praktijk
  • Succesfactoren
  • Verwachtingsmanagement
  • Richtlijnen bij outsourcing (ISO, ISAE)
  • Stappenplan bij opzet regieorganisatie
 • Impact op beheerprocessen
  • Generiek:
   • Regie op outsourcing
   • Regie op cloudsourcing
  • Specifiek per proces
 • Workshop bespreking cases
 • Afronding en evaluatie

Studiemateriaal

Bij deze training wordt gebruik gemaakt van eigen materiaal, Nederlandstalig.

Extra informatie

Data en locaties

3 mei 2019 te Eindhoven

top

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies. meer informatie

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Floris Competence Management zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten