Privacy & Data Protection Officer Foundation (PDPO-F) met examen

1,295.00

Wissen

Beschrijving

In deze training krijg je aan de hand van praktijkvoorbeelden een overzicht van de rechten en plichten van jouw organisatie (en van diegenen waarvan je persoonsgegevens verzamelt heeft) zodat je in jouw eigen omgeving adequaat advies kunt uitbrengen over hoe er met persoonsgegevens dient te worden omgegaan.

Bij het verzamelen, opslaan, gebruik en uiteindelijk verwijderen of vernietigen van persoonsgegevens, kunnen privacy problemen ontstaan. Met de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) probeert de Raad van de Europese Unie de gegevensbescherming voor alle personen in de Europese Unie (EU) te versterken en te harmoniseren. Deze verordening is van invloed op elke organisatie die, waar ook ter wereld, persoonsgegevens verwerkt van personen die zich binnen de EU bevinden. EXIN Privacy and Data Protection Foundation behandelt de belangrijkste onderwerpen die verband houden met de AVG.

Scope

EXIN Privacy and Data Protection Foundation (PDPF) is een certificering ter validatie van de kennis van een professional over het organiseren van de bescherming van persoonsgegevens en van de EU-regels en -voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming.

Doelgroep

Alle werknemers die inzicht moeten hebben in gegevensbescherming en Europese wettelijke eisen zoals gedefinieerd in de AVG. De certificering kan in het bijzonder interessant zijn voor de volgende rollen: Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer), Privacy Officer, juridisch medewerker (Legal Officer), Compliance Officer, informatiebeveiliger (Security Officer), Business Continuity Manager.

Voorkennis

Tijdens de training wordt de basis van data protectie behandeld. Er is geen voorkennis nodig om aan deze instapcursus op Foundation niveau deel te nemen.

Onderwerpen

Tijdens de training worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1 – Basisbegrippen van privacy en gegevensbescherming & de Verordening

 • Definities
 • Persoonsgegevens
 • Gerechtvaardigde gronden en doelbinding
 • Verdere vereisten voor de gerechtvaardigde verwerking van persoonsgegevens
 • Rechten van de betrokkenen
 • Inbreuk in verband met persoonsgegevens en daaraan gerelateerde procedures

Module 2 – Het organiseren van gegevensbescherming

 • Het belang van gegevensbescherming voor de organisatie
 • Toezichthoudende autoriteit
 • Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen
 • Bindende bedrijfsvoorschriften en gegevensbescherming in contracten

Module 3 – De praktijk van gegevensbescherming

 • Gegevensbescherming door standaardinstellingen en door ontwerp
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)
 • Praktijkgerelateerde toepassingen van het gebruik van data, marketing en sociale media

Duur

2 dagen

Certificering

De training biedt volledige voorbereiding op het Privacy & Data Protection Officer Foundation examen.

Examendetails:

Examenvorm Computergestuurde multiple-choice-vragen
Aantal vragen 40
Cesuur 65%
Open boek/notities Nee
Elektronische hulpmiddelen toegestaan Nee
Examenduur 60 minuten

Op dit examen is het Reglement voor de examens van EXIN van toepassing.

Inclusief

 • Het EXIN officiĆ«le trainingsmateriaal
 • EXIN examen voucher
 • Catering

Extra informatie

Data en locaties

22 november 2018 te Maastricht, 29 november 2018 te Eindhoven, 13 december 2018 te Utrecht, 20 december 2018 te Maastricht, 17 januari 2019 te Eindhoven

top

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies. meer informatie

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Floris Competence Management zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten