Leervormen

Floris Competence Management ontwikkelt en verzorgt trainingen volgens diverse leervormen. Het uitgangspunt is dat we altijd de methodiek inzetten die het beste bij de persoonlijke voorkeuren, individuele leerstijlen en budgetten passen.

Hierdoor zijn we in staat om trainingen te verzorgen waarbij de opleidingsdoelstellingen behaald worden, zonder dat er concessies gedaan worden aan de kwaliteit van de leertransfer en -processen.

Blended Learning

Blended Learning is een combinatie van klassikale training aangevuld met zelfstudie middels een e-Learning oplossing en/of boeken. Voorafgaand aan de klassikale groepstraining ontvangt de deelnemer een studieplan waarin het volledige traject toegelicht wordt en waarin duidelijk staat aangegeven welke voorkennis benodigd is voor een goede deelname aan de klassikale groepstraining. Deze kennis kan de deelnemer zich eigen maken met de voorhanden leermiddelen.

De groepstraining is erg prakijkgericht, maar er is ruim voldoende gelegenheid tot vraagstelling, ruimte voor open discussie en momenten van persoonlijke begeleiding.

Doordat de beschikbare tijd efficienter ingezet wordt is de duur van een training op basis van de Blended Learning methodiek korter dan een standaard training. Blended Learning is tevens de meest optimale voorbereiding op examens.

Coaching

Coaching is een instrument waarbij vertrouwen tussen de coach en de coachee cruciaal is en tevens vertrekpunt is van een optimale werkrelatie.

De coach ziet deze werkrelatie als fundament om te komen tot een adequate aanpak van de coachingsvraag. Hij zoekt daarbij grenzen op, tast af, spiegelt en gaat de dialoog aan, altijd met veel respect naar de mens ‘achter’ de coachee. Waarbij hij snel schakelt, oog heeft voor details en bovenal mensen equipeert en laat groeien naar een hoogte die ze tot dusver onbekend was. En dat in een veilig en prettig leerklimaat.

Hierin onderscheiden we:

 • Businesscoaching
 • Coaching met een sparringpartner
 • Coaching met NLP
 • Coaching on the job
 • Competentiecoaching
 • Inspiratiecoaching
 • Leiderschapscoaching
 • Loopbaancoaching
 • Managementcoaching
 • Verandercoaching

e-Learning

e-Learning is een innovatieve en eenvoudig toegankelijke manier van kennisoverdracht die vele voordelen biedt ten opzichte van traditionele trainingen en cursussen onder leiding of begeleiding van een docent.

e-Learning biedt de cursist de kans om op eigen tempo de leerstof tot zich te nemen. Dat betekent 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot deze leerstof waar en wanneer hij/zij maar wil, zowel thuis als op het werk. De flexibiliteit van deze nieuwe leermethode verhoogt de kans op succes en zorgt ervoor dat meer werknemers deze informatie tot zich zullen nemen en er vervolgens ook naar zullen handelen.

De cursist heeft toegang tot modules die specifiek voor hem/haar van toepassing zijn. Na afronding van deze modules kan de cursist blijvend op ieder gewenst moment de leerstof raadplegen en daarmee de kennis op peil houden of opfrissen.

Voordelen van e-Learning zijn onder andere:

 • Trainingen zijn 24/7 online beschikbaar
 • Leren op uw eigen tempo en starten wanneer u wilt
 • Cursistenbeheer incl. voortgangsinformatie voor organisaties
 • Rijke lesstof (oa video, cases, proefexamens, livelab’s etc)
 • Geen verloren werkdagen door training
 • Direct starten na activatie

Examentraining

De examentraining is speciaal bestemd voor deelnemers die op korte termijn een examen gaan afleggen. Onder begeleiding van een ervaren trainer gaat de deelnemer gedurende één dag zelfstandig examenvragen oefenen . Op deze manier raakt de cursist vertrouwd met de methode van examineren en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Floorwalking / Training On The Job

Floorwalking of Training on the Job is een leermethodiek waarbij een ervaren trainer letterlijk op de werkvloer aanwezig is en direct gehoor kan geven aan individuele vragen om zo de medewerker(s) verder te helpen.

Floorwalking of Training on the Job is met name effectief bij de implementatie van nieuwe applicatie(s) binnen een afdeling of wanneer er met nieuwe werkprocessen of vaardigheden gewerkt moet gaan worden en deze tot de dagelijkse activiteiten moeten gaan behoren.

Voordelen van Floorwalking of Training on the Job zijn:

 • Minimale onderbreking van de dagelijkse werkzaamheden
 • Individuele ondersteuning op momenten dat het daadwerkelijk nodig is
 • Goed voor het zelfvertrouwen van de medewerker, omdat men ook hoort wanneer het goed gaat
 • Minimale belasting op de Servicedesk
 • Efficiënt door het werkend leren principe

Maatwerktraining

Floris Competence Management is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verzorgen van maatwerktrainingen. Op maat gemaakte opleidingsoplossingen waarbij de mens, het resultaat en de kwaliteit te alle tijden centraal.

Op basis van gedegen vooronderzoek brengen we volledig in kaart waar de specifieke opleidingsbehoeften liggen en wat er ten grondslag ligt aan de opleidingsvraag. Bij het ontwikkelen van de opleidingsoplossing gaan we altijd uit van de parate kennis van de doelgroep en stemmen wij de opzet van de maatwerktraining volledig af op de achtergrond van de mensen en de wensen en eisen van de organisatie. In samenspraak met zowel de trainer als met de opdrachtgever wordt een route bepaald die uiteindelijk zal gaan leiden tot de vooraf gedefinieerde opleidingsdoelstellingen.

Kenmerken van de maatwerktraining zijn:

 • Kortere doorlooptijden
 • Tot wel 45% lagere investeringen
 • Volledig op de doelgroep en de wensen en eisen afgestemd
 • Training op locatie of in de directe omgeving
 • Planning afgestemd op de beschikbaarheid van de deelnemer(s)

Open Rooster / Open Inschrijving

Onder de noemer Open Rooster of Open Inschrijving vallen alle trainingen die op vaste data en locaties gepland zijn. De trainingen worden aangeboden en verzorgd in klassikale groepsvorm waarbij de trainer samen met de deelnemers de materie doorloopt en opdrachten maakt en bespreekt.

De groepstraining is zo opgezet dat er een goede balans bestaat tussen theorie en praktijk. Daarnaast is er  gelegenheid tot open discussie en doordat men onderling ervaringen uitwisselt leren de aanwezigen ook van elkaar. Tijdens de training wordt tevens voldoende ruimte geboden tot vraagstelling, open discussie en persoonlijke begeleiding.

Over het algemeen geldt dat er minimaal 3 of 4 deelnemers op een training ingeschreven moeten zijn om de doorgang van een geplande training te kunnen garanderen. De maximale groepsgrootte bedraagt nooit meer dan 10 personen.

De Open Rooster of Open Inschrijving trainingen worden aangeboden inclusief:

 • Studiematerialen
 • Lunches en overige catering
 • Certificaat als bewijs van deelname aan de training

Zelfstudie

Zelfstudie is een leervorm die veel discipline vergt. Het is daarom van belang om vooraf goed helder te hebben of deze leervorm daadwerkelijk bij je past. Zelfstudie kan middels e-Learning of op basis van een regulier studieboek.

top

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies. meer informatie

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Floris Competence Management zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten