Data Science Design Sprint trainingen

In samenwerking met Shintō Labs gaat Floris Competence Management Data Science- en Data Analytics trainingen aanbieden en verzorgen. Trainingen die organisaties gaan helpen om datagedreven te werken. De kracht van de aanpak van Shintō Labs is dat het razendsnel, concrete resultaten oplevert. Met de Shintō Design Sprint methode werkt men in vijf dagen van idee naar een toetsbaar werkend prototype. Een methode die in de praktijk zijn waarde heeft bewezen!

Shintō Labs heeft een aanpak ontwikkeld waarbij ze stapsgewijs toewerken naar een datagedreven oplossing. Het startpunt is een mooi vraagstuk waarbinnen zij gezamenlijk op zoek gaan naar een ‘challenge’ in de Challenge Fix. Het resultaat vormt de opmaat naar de Design Sprint waarin in vijf dagen een idee omzetten in een prototype.

Naast het prototype geeft Shintō antwoord op hypotheses die Shintō formuleert en op de vraag of het de moeite waard is om verder te investeren in de oplossing van het vraagstuk. Als uit de validatie van de Design Sprint blijkt dat het prototype voldoet, gaan men het ontwikkelen in de Solution Rush.

Kenmerkend voor deze aanpak is dat er met timeboxing gewerkt wordt. De Challenge Fix duurt nooit langer dan één dag. De Sprint nooit langer dan één week en de Solution Rush nooit langer dan acht weken. Shintō gelooft dat dit dé manier is om in korte stappen echt effectief te kunnen zijn. Dat is de kracht van deze aanpak. Dat is de kracht van Shintō Labs.

Challenge Fix

De aanpak van Shintō Labs is gebaseerd op het feit dat ze in korte tijd een mooie oplossing willen ontwikkelen voor een uitdagend probleem. Een goed probleem, of ‘challenge’, is te vertalen naar een hoger liggend doel, dat maatschappelijke waarde vertegenwoordigt. Het is tevens om te zetten naar toetsbare hypotheses zoals de beschikbaarheid en toegankelijkheid van databronnen. Bovendien is de challenge te relateren aan verschillende stakeholders zoals burgers, bedrijven, bestuurders, toezichthouders of ambtenaren en welke waarde het hen biedt.

Hoewel er vele vraagstukken zijn die men kan beantwoorden, kan het soms lastig zijn om een aantrekkelijke challenge te formuleren die ook nog eens aanspreekt en potentieel veel impact heeft. Om die reden helpt Shintō Labs met het verkennen en vaststellen van een challenge. Zodra de challenge bekend is, kunnen ze aan de slag met de Shintō Design Sprint!

Design Sprint

De kracht van de aanpak is dat men razendsnel, concrete resultaten leveren. De belofte van Shintō: in vijf dagen van idee naar een toetsbaar werkend prototype! Deze 5 dagen zijn verspreid over 2 weken waarmee men tussen de dagen door ruimte heeft om wat huiswerk te doen en benodigde gegevens te verzamelen. De Shintō Design Sprint is een aanpak waarbij je in een hele korte doorlooptijd een challenge werkelijk gaan toetsen op basis van een prototype. Valideer een idee en als het idee werkt? Doorpakken en ontwikkelen. Werkt het niet? Dan ben je daar in korte tijd achter gekomen zonder al te grote investering. Deze lean aanpak van ideevorming, prototypen, leren en doorpakken vindt zijn inspiratie bij de aanpak van Google Ventures en begint langzaamaan ook zijn weg te vinden naar de publieke sector. Shintō Labs heeft deze aanpak als vertrekpunt genomen en aangepast voor de toepasbaarheid voor datagedreven overheid.

Dag 1

Dag 1 staat in het teken van het definiëren van de scope van de sprint en daarbinnen het beter begrijpen van de Big Challenge. Wanneer is de sprint succesvol? Welk doel willen we bereiken? Aan het eind van dag 1 staat helder vast wat de focus is voor de sprint en wat we uiteindelijk in de validatie willen toetsen.

Dag 2

De kern van dag 2 is dat we zo veel mogelijk ideeën voor potentiële oplossingen ontwerpen. We gaan divergeren en verschillende oplossingen verkennen. We kijken onder andere naar voorbeelden uit een hele andere context of sector. Aan het eind van de dag hebben we meerdere oplossingen gevonden voor de big challenge.

Dag 3

Op dag 3 gaan we de winnende ideeën kiezen en uitwerken in een ontwerp van het prototype. Hierbij maken we onder andere gebruik van storyboarding en andere visualisatie technieken om het beoogde prototype te benaderen. Aan het eind van dag 3 hebben we een goed beeld van het prototype!

Dag 4

Op dag 4 komen alle ideeën, ontwerpen en techniek bij elkaar en gaat het Shintō Labs team het ontwerp omzetten naar een prototype. Het resultaat is uiteraard sterk afhankelijk van de gekozen challenge, scope, ontwerp en toegankelijkheid van gegevens. Aan het eind van de dag presenteert het Shintō Labs team het prototype.

Dag 5

Op dag 5 toetsen we het prototype met echte (potentiële) gebruikers of klanten! We bespreken de uitkomsten uitvoerig en in de validatie besluiten we samen of het resultaat een antwoord op de big challenge biedt en of het voldoende basis vormt om dit pad voort te zetten in een vervolgproject, de Solution.

Data Science Design Sprint trainingen

In samenwerking met Shintō Labs heeft Floris Competence Management diverse Data Analytics Design Sprint trainingen in haar portfolio opgenomen.

De trainingen vindt je hier.

top

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies. meer informatie

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Floris Competence Management zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten