Steeds meer activiteiten worden projectmatig georganiseerd. PRINCE2® is inmiddels uitgegroeid tot dé standaard best practice methode voor projectmatig werken. Steeds meer werkgevers vragen daarom naar certificering van projectleiders. Opdrachtgevers verwachten dat u inzicht heeft in projectmatig werken. Daarbij dient u bekend te zijn met de rollen in een projectorganisatie en de wijze waarop communicatielijnen worden georganiseerd. Verder wordt van u inzicht gevraagd in de wijze waarop werkzaamheden in de vorm van werkpakketten worden aangereikt en opgeleverd. Ook dient u bekend te zijn met de verschillende processen, controlemechanismen en rapportages die van belang zijn in uw werkgebied.

U heeft al praktijkervaring als projectmanager en u wilt uw kennis verbreden en verdiepen. Met de internationaal erkende certificering Prince2 Practitioner gaat u dieper in op de verschillende aspecten om succesvol een project te managen. Er is onder andere extra aandacht voor de (project)organisatie, de business case, product-based planning, risico management en kwaliteit.

Resultaat
U heeft als projectmanager uw kennis van Prince2 verdiept en, aan de hand van simulaties & cases, praktische ervaring opgedaan. U bent klaar voor het succesvol managen van projecten en het behalen van de Prince2 Practitioner 2009 certificering.

Voorkennis
Jij hebt minimaal vier jaar werkervaring, waarvan twee jaar als projectmanager. Jij hebt kennis van projectmatig werken en parate kennis van PRINCE2 op foundation-niveau. Wanneer jij het examen voor PRINCE2 Practitioner wilt afleggen dien je het PRINCE2 Foundation certificaat te hebben behaald.

Doelgroep
Personen die regelmatig aan projecten deelnemen of projecten ondersteunen en daarin een sturende functie hebben, zoals stuurgroepleden, projectmanagers, projectleiders, teammanagers en managers van facilitaire afdelingen. U moet voor certificering het PRINCE2® Foundation examen met goed gevolg hebben afgelegd.

Examen
Prince2 Practitioner

Opmerking
De training wordt in de Engelse taal aangeboden

top

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies. meer informatie

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Floris Competence Management zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten