Verandering is een constante waar ook uw organisatie niet omheen kan. Om bij te kunnen blijven in alle ontwikkelingen en uw organisatie effectief te houden zijn innovaties en veranderingen noodzakelijk. Mede vanwege de risico’s die hiermee gepaard gaan worden hiertoe projecten gestart. In projecten worden middelen, vaardigheden, technologie en ideeën bijeengebracht om zakelijke doelstellingen te bereiken en zakelijke voordelen te behalen. PRINCE2® wordt internationaal erkend als een standaard en een gestructureerde methode voor effectief project management, ontwikkeld op basis van ‘best practices’.

Als projectmedewerker of (toekomstig) projectmanager wilt u projecten succesvol en gecontroleerd uitvoeren. Prince2 is hiervoor in Europa de meest gebruikte methodiek. U leert onder andere over het belang van de businesscase, een goede projectorganisatie, realistisch plannen, risicobeheersing en het belang van een goede projectfasering.

Resultaat
Als projectmedewerker kent u de principes van Prince2. Als projectmanager kunt u zelf een project opzetten en uitvoeren volgens de Prince2 methodiek.

Voorkennis
U heeft enige kennis van en ervaring met projectmatig werken, maar dit is geen pré.

Doelgroep
Iedereen die in een project werkzaam is of als belanghebbende bij een project betrokken is en:

  • inzicht wil verkrijgen hoe projecten op een adequate wijze gemanaged kunnen worden om de beoogde resultaten te behalen;
  • de principes en terminologie van de gestructureerde projectmanagement methode PRINCE2 wil leren.

Examen
Prince2 Foundation

Opmerking
De e-Learning training is in de Engelse taal

top

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies. meer informatie

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Floris Competence Management zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten