CISM staat voor Certified Information Security Manager. Het CISM certificaat geeft u internationale erkenning als security professional en verhoogt uw markwaarde. De CISM training leidt u op voor het afleggen van het officiële CISM examen van ISACA.

De CISM training geeft u handvatten om informatiebeveiliging in lijn brengen met aanwezige business doelstellingen en wettelijk gestelde eisen volgens het ISACA gedachtengoed. Als Security Manager wordt van u verwacht dat u in risico’s denkt en aan de mogelijkheden om deze risico’s tot een voor uw organisatie aanvaardbaar niveau te beperken. Ook is het belangrijk om uw beveiligingsbeleid in lijn te brengen met uw bedrijfstrategie. Tevens richt de training zich op security incidenten waarin het beperken van de impact daarvan voor de business centraal staat. Deze training bereidt u voor op het CISM examen van ISACA.

Doelgroep

(Information) Security Manager, (Information) SecurityOfficer, IT Security specialisten.

Doelstelling

De CISM training en het examen bestaan uit onderstaande vier domeinen. ISACA toetst de invulling ervan continue aan de actualiteit, zodat de training aan blijft sluiten op het hedendaagse profiel van de (Information) Security Manager:

  • Domein1: Information Security Governance (24%)
  • Domein 2: Information Risk Management and Compliance (33%)
  • Domein 3: Information Security Program Development and Management (25%)
  • Domein 4: Information Security Incident Management (18%)

Examens en certificering

Om CISM gecertificeerd te worden dient u aan de onderstaande eisen te voldoen:

  • slagen voor het CISM-examen
  • beschikken over ten minste 5 jaar relevante werkervaring in tenminste twee CISM-domeinen (of 4 jaar ervaring aangevuld met een HBO+ opleiding).

Het CISM examen wordt drie keer per jaar aangeboden (juni, september en december) en bestaat uit 200 multiple-choice vragen. Het CISM examen is gefocusd op de vier domeinen die zijn gedefinieerd door ISACA. Het daadwerkelijke examen duurt 4 uur en bestaat uit 200 Engelstalige multiplechoicevragen.

Voor meer informatie over de certificering kunt u gaan naar de website van ISACA.

top

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies. meer informatie

Floris Competence Management maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Floris Competence Management zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten